Kendi Kendine Testis Muayenesi

Genç erkeklerin testislerini tanımaları son derece önemlidir.
Birkaç ay arayla, sıcak bir banyo sonrası, kendi kendine testis muayenesi yapılmasını öneririm.

Muayenede öncelikle her iki testisin yerinde olduğundan emin olmak gerekir. Testisler skrotum dediğimiz ve testisleri içinde barındıran kesede yerleşmiş olmalıdır. Burada vücut ısısından daha soğukta muhafaza edilerek işlevlerini sağlıkla sürdürebilirler. Stresle, ısı değişimiyle, cinsel aktivite sırasında testisler aşağı ve yukarı hareket edebilir, bu normaldir. Her iki testisin aynı seviyede olması gerekmez. Testislerden birinin veya her ikisnin daimi olarak kesede yer almaması tıbbi değerlendirmeyi gerektiren bir durumdur.

Erkekler çocuklar henüz anne karnındayken, testisler karın içerisinden başlayarak olmaları gereken keseye doğru bir göç yaparlar. Bu iniş yolculuğunda üst seviyelerde bir yerde takılan testisler, vücut ısında hasar görürler. Kasıkta veya daha yukarıda karın içerisinde olabilirler. İnmemiş testis, testis kanser gelişimi için bilinen en önemli risk faktörüdür.

Testislerin yerinde olduğundan emin olduktan sonra, ikinci aşamada yapılarını tanımak gerekir. Aralıklı yapılacak kendi kendine muayene ile testislerde ortaya çıkabilecek değişikliklerin farkına varılması, testis hastalıkları, ve en önemlisi testis kanserinde erken teşhise olanak verir. Yeni gelişen bir yumru, sertlik veya şişlik fark edildiği durumda, en kısa zamanda üroloji uzmanına başvurmak gerekir.

İnmemiş testisi olan, ailesinde testis kanserine yakalanmış olan veya karşı testisinde kanser gelişmiş kişilerin testis kanseri riski, normal topluma göre daha yüksektir. Bu kişiler için kendi kendine muayene mutlaka yapılması gereken bir işlemdir.

Nasıl Yapılmalı?

Kendi kendine testis muayenesi - Prof. Dr. Can Öbek
Sıcak banyo sonrası kaslar gevşemişken yapılacak muayene en sağlıklısı olacaktır.

Kendi kendine testis muayenesi - Prof. Dr. Can Öbek
Her iki testisi avuç içinde genel olarak değerlendirmek uygun olur.

Kendi kendine testis muayenesi - Prof. Dr. Can Öbek
Daha sonra baş parmak ve işaret parmağı arasında her iki testisi tek tek, hafif yuvarlama hareketi ile değerlendirmek gerekir. Allta yumuşak tüpsü dokuların hissedilmesi normaldir.

Görseller TesticularCancerCanada web sitesinden alınmıştır.

Prof. Dr. Can Öbek

Prof. Dr. Can Öbek - Üroloji & Üroonkoloji Uzmanı

Prof. Dr. Can Öbek hakkında bilgi alın

Böbrek Kanseri - Prof. Dr. Can Öbek

Mesane Kanseri - Prof. Dr. Can Öbek

Prostat Kanseri - Prof. Dr. Can Öbek

Testis Kanseri - Prof. Dr. Can Öbek